Zakup mieszkania

Zakup mieszkania deweloperskiego

Umowa rezerwacyjna

Po wyborze mieszkania spotykamy się w celu podpisania umowy rezerwacyjnej. Umowa ta pozwala na zarezerwowanie wybranego mieszkania i jest gwarancją wyłączenia go ze sprzedaży. Podpisanie umowy rezerwacyjnej wiąże się z wpłatą ustalonej zaliczki na poczet ceny mieszkania. Zaliczka wpłacana jest na indywidualny otwarty rachunek powierniczy (OMRP) wskazany w umowie rezerwacyjnej. Wraz z umową rezerwacyjną wręczany jest prospekt informacyjny oraz wzór umowy deweloperskiej. Dokumenty te są potrzebne i wymagane przez banki w momencie kiedy zakup planujemy finansować za pomocą kredytu hipotecznego.

Umowa deweloperska

Kolejnym etapem sprzedaży jest ustalenie terminu podpisania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Zwykle odbywa się to kilka tygodni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej. Wcześniej ustalamy również harmonogram wpłat transz, który wpisany jest do umowy deweloperskiej. Harmonogram wyznacza terminy kolejnych transz za mieszkanie oraz ich kwoty. Na każdym etapie nasi doradcy służą pomocą w kompletowaniu potrzebnych dokumentów oraz są gotowi do udzielenia wszelkich informacji .

Zmiany lokatorskie w mieszkaniu

Na etapie budowy i jeśli stan zaawansowania inwestycji na to pozwala istnieje możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich. Mogą to być zmiany architektury lokalu np. zmiana układu ścian działowych, jak również instalacji elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej.

Wizyty na budowie, postęp prac

W każdym momencie Nasi Doradcy są do dyspozycji w ramach informacji o stanie zaawansowania budowy, statusu inwestycji czy aktualnej dokumentacji Spółki (projekt budowlany, stan finansowy spółki, Księgi Wieczyste, KRS). Każdy nabywca ma możliwość wizyt w zakupionym mieszkaniu. Są one możliwe po uprzednim ustaleniu terminu oraz w obecności naszych pracowników przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.